Ravna pinceta

Ravna pinceta

Staklena podloga za trepavice

Kristalna podloga za trepavice

Podloga za trepavice je čvrsta podloga na kojoj su označeni brojevi kako biste trakice ekstenzija mogli posložiti po veličini od najkraćih do najdužih. Odvajanjem trakica na ovaj podložak pojednostavljen je rad za lakše I brže uzimanje trepavica. Na vrhu podloška je i dio namijenjen za aplikaciju ljepila.

Imate pitanja?
10,62 €
Trenutno nedostupno